Edelläkävijäyritys palkitaan savuttomuustyöstä: Parocille Suomi 100 – savuton työpaikka -tunnustus

Kansainvälinen kivivillaeristeitä valmistava Paroc Group Oy saa Suomen juhlavuoden kunniaksi myönnettävän Suomi 100 – savuton työpaikka -tunnustuksen. Savuton Suomi 2030 -verkoston myöntämä tunnustus annetaan edelläkävijänä toimivalle, vaativassa ympäristössä savuttomuutta edistävälle työpaikalle. Huomionosoituksella halutaan tuoda esiin myös sitä, että tulevaisuudessa savuttomuus on arkea kaikilla työpaikoilla.

– Parocin savuttomuustyö on osoitus siitä, että savuttomuus on mahdollista toteuttaa kaikilla työpaikoilla, toimialasta riippumatta, kun vain tahtoa löytyy, toteutukseen varataan riittävästi aikaa ja asiat suunnitellaan kunnolla, toteaa Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja, professori Kari Reijula.

Reijula korostaa, että tupakoinnin väheneminen on sekä yrityksen että työntekijöiden etu: Savuttomuus kohentaa tuottavuutta ja työkykyä, sairauspoissaolot vähenevät ja sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset pienenevät. Savuton työpaikka on lisäksi yrityksille loistava brändi- ja imagokysymys.

– Tupakkalaki ja työsuojelulaki edellyttävät, että työntekijöitä on suojeltava altistumiselta tupakansavulle työpaikalla. Tämä on kuitenkin vasta ensiaskel kohti savutonta työpaikkaa, Reijula huomauttaa.

Kolme vuotta aikaa

Parocissa savuttomuustyö alkoi jo vuonna 2013, jolloin työturvallisuuden linjauksissa nostettiin keskiöön henkilöstön hyvinvointi. Tupakointi oli tuolloin työpaikalla avointa ja yleistä.

– Tavoitteemme on ollut lisätä työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Näemme, että savuttomuus on osa työsuojelua. Emme ottaneet mallia muualta, vaan loimme oman, meille sopivan tavan toimia, kertoo työsuojelusta vastaava johtaja Beatrice Rantanen.

Savuttomuus eteni yrityksessä vaiheittain. Vuonna 2014 tupakointi siirtyi työpisteiltä erillisille tupakkapaikoille ja samalla henkilöstöä informoitiin tasaiseen tahtiin siitä, että yritys on matkalla kohti savuttomuutta. Kuluvan vuoden alusta alkaen Paroc on ollut savuton työpaikka, eli sen alueella ei saa tupakoida työaikana. Työtä eivät enää rytmitä tupakkatauot, eikä yrityksen alueella myydä tupakkatuotteita. Myöskään yrityksen autoissa ei saa tupakoida.

– Näin iso muutos ei olisi onnistunut vuodessa tai kahdessakaan. Nyt työntekijöillä oli kolme vuotta aikaa sopeutua, saada tietoa sekä vaikuttaa ja valmistautua muutokseen, perustelee työsuojelupäällikkö Markku Uschanoff.

Vaikutukset näkyvät

Parocin pääkonttori on Helsingissä, tehtaat Paraisilla ja Oulussa. Lisäksi tuotantolaitoksia on Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa ja Liettuassa. Työntekijöitä on yhteensä lähes kaksituhatta. Käytännön savuttomuustyötä on edistetty erityisesti paikallisten tehdaspäälliköiden kautta ja tästä syystä myös savuttomuuskäytännöt ovat muokkautuneet eri maissa hieman erilaisiksi.

– Esimerkiksi työterveyshuollon rooli nousi muita maita tärkeämpään asemaan Suomessa ja Ruotsissa, Uschanoff kertoo.

Savuttomuutta on nyt takana vajaat puoli vuotta, eikä yrityksessä ole vielä ehditty kartoittaa sen vaikutuksia. Rantanen ja Uschanoff kuitenkin arvioivat, että työteho on noussut, pienet flunssat näyttävät vähentyneen ja yleinen siisteys tehdasalueella on parantunut.

– Palkitsevinta on ollut, kun yksittäiset työntekijät ovat tulleet kertomaan, että työpaikan savuttomuus on kannustanut heitä lopettamaan tupakoinnin kokonaan, Uschanoff sanoo.

Muita savuttomuutta pohtivia yrityksiä Rantanen ja Uschanoff neuvovat varaamaan projektiin riittävästi aikaa, tarjoamaan henkilöstölle tietoa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tuomaan selvästi esiin sen, mitä toimenpiteitä savuttomuus käytännössä sisältää.

– Toivomme, että voimme olla esimerkki muille siitä, että näinkin miehisessä työympäristössä, johon tupakointi on perinteisesti kuulunut, voidaan onnistua savuttomuuden toteuttamisessa, Rantanen sanoo.

Lisää tietoa

Suomi 100 – savuton työpaikka -tunnustus

Suomi 100 – savuton työpaikka -tunnustus myönnetään aktiivisesta tupakoinnin lopettamista tukevasta työstä ja savuttomuuden edistämisestä alalla, jolla tupakointi on yleistä. Tunnustuksen myöntää Savuton Suomi 2030 -verkosto. Tunnustus on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.Suomi 100 - savuton työpaikka