Työntekijän tupakoinnin hintalappu = 2000 €/v.

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Siksi työnantajan kannattaa kiinnostua työntekijöiden tupakoinnista.

Miksi työnantajan kannattaa kannustaa työntekijöitä savuttomuuteen, Savuton Suomi 2040 –hankkeen puheenjohtaja, professori Kari Reijula?

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä ja terveyttä vahingoittava terveysriski, joka olisi estettävissä. Tupakointi lisää sairauspoissaoloja sekä nostaa riskiä sairastua sydän-, verenkierto- ja hengityselinten sairauksiin. Myös toistuvat tulehdussairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinvaivat liittyvät tupakointiin.

Tätä kautta tupakointi heikentää myös työkykyä ja vähentää tuottavuutta. Tupakoinnista aiheutuu lisäksi keskimäärin 2000 euron lisäkustannus tupakoivaa työntekijää kohden vuodessa. Kulut koostuvat sairauspoissaoloista,  sairauksien tutkimus- ja hoitokuluista, työtehon laskusta sekä tuottavuusmenetyksistä.

Omin avuin tupakoinnista eroon pääseminen on hyvin vaikeaa. Työnantajan tuki on tärkeää: yksi keino on päättää, että meidän työpaikkamme on savuton, ja viedä tätä asiaa eteenpäin yhdessä työntekijöiden kanssa.

Mitä työntekijät hyötyvät savuttomuudesta?

Oma terveys kohenee ja odotettavissa oleva elinaika pitenee. Päivittäin askin polttavan elinajanodote on noin kymmenen vuotta lyhyempi kuin ei-tupakoijan. Tupakoinnin lopettamisen myötä kunto paranee ja flunssat vähenevät.  Naisilla iho kaunistuu ja miehillä potenssi kohenee. Riski sairastua syöpään tai kuolla äkilliseen sydänkohtaukseen pienenee merkittävästi. Askin polttavalla rahaa säästyy lähes 2000 euroa vuodessa.