Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmä esittää: Suomi tupakkapolitiikan edelläkävijäksi

Savuton Suomi 2040 -verkoston koolle kutsuma tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmä luovutti tänään ehdotuksensa tupakkapolitiikan kehittämiseksi peruspalveluministeri Susanna Huoviselle eduskunnassa. Professori Pekka Puska korosti puheessaan, että Suomi on siirtynyt tupakkapolitiikan eturintamaan asettamalla lainsäädännön tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppumisen.

─ Tupakkatuotteiden käyttö on kiistatta väestömme suurin yksittäinen terveysriski. Joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti tupakoinnista aiheutuviin sairauksiin. Eikä tämä ole ainoastaan kotimainen, vaan myös globaali ongelma. Vuosittain maailmanlaajuisesti noin 6 miljoonaa ihmistä kuolee tupakkatuotteiden käytön seurauksena. Kuitenkin tupakkaan kuolleiden määrä on pelkkä jäävuoren huippu, koska se ei kuvasta tupakoitsijoiden muuta väestöä huomattavasti suurempaa sairastavuutta lukuisiin tauteihin, totesi professori Pekka Puska kehittämistyöryhmän raportin luovutustilaisuudessa Helsingissä.

─ Tupakkatuotteiden käytön yleisyyttä on mahdollista vähentää ja käyttöä lopettaa. Suomi toimii tässä hyvänä esimerkkinä. Sotien jälkeen tupakoinnin yleisyys oli maailman kärkiluokkaa ja nyt tupakointi on maailmanlaajuisesti hyvin alhaisella tasolla. Tähän tulokseen on päästy, kun eri keinoja kuten lainsäädäntöä, verotusta, valistusta ja tupakasta vieroitusta on käytetty monipuolisesti. Yhdessä nämä ovat muodostaneet kokonaisuuden, joka on käynnistänyt sosiaalisen muutosprosessin, Puska arvioi.

– Suomessa mielipideilmasto on kääntynyt yhä vahvemmin tukemaan savuttomuutta, mikä edistää edelleen tupakkatuotteiden käytön loppumista sekä sitä tukevia politiikkatoimia, hän jatkoi.

Yhteistyö avainsana

Professori Puska korosti, ettei Suomen kehitys olisi ollut mahdollista ilman eri tahojen tekemää tiivistä yhteistyötä.

– Tupakkatuotteiden käytön loppumiseen tähtäävä työ etenee myönteisessä ilmapiirissä. Tätä ilmapiiriä tukee myös eri tahojen (sosiaali- ja terveysministeriö, laitokset, järjestöt, asiantuntijat) välinen hyvä yhteistyö.

Savuton Suomi 2040 -verkoston puheenjohtaja professori Kari Reijula lausui tyytyväisyytensä työryhmän raportista.

– Suomi voi todellakin olla tupakaton vuonna 2040, mutta se ei toteudu, jos emme tehosta merkittävästi toimia tupakoimattomuuden hyväksi. Kehittämisehdotusten pääkohdat ovat tärkeitä ja ne tulee viipymättä ottaa työn alle. Niiden avulla voidaan Suomen tupakkapolitiikkaa jäntevöittää ja nostaa Suomi uudelleen johtavaksi tiennäyttäjäksi kuten se oli 1970- ja 1980-luvulla.

Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmään ovat kuuluneet lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, ylilääkäri Antero Heloma, tutkimusprofessori Jaakko Kaprio, toiminnanjohtaja Kristiina Patja, professori Pekka Puska, johtaja Katariina Rautalahti, pääsihteeri Matti Rautalahti, professori Arja Rimpelä ja professori Harri Vainio. Savuton Suomi 2040 -verkostosta mukana työryhmän työskentelyssä ovat olleet toiminnanjohtaja Mervi Hara (sihteeri), professori Kari Reijula (puheenjohtaja) ja erikoislääkäri Olli Simonen. Työryhmän asiantuntijana on ollut OTT Michael Saarikoski.