Kansanedustajat kannattavat: Tupakkatuotteille erillinen haittavero

Enemmistö kansanedustajista kannattaa erillistä haittaveroa tupakkatuotteille ja katsoo, että tupakkateollisuuden tulisi osallistua tupakoinnin aiheuttamiin sairauskulukorvauksiin. Kansanedustajat suhtautuvat myös myönteisesti tupakkatuotteiden verovapaan myynnin kieltämiseen. Tiedot käyvät ilmi Savuton Suomi 2040 -hankkeeseen liittyvästä Suomen ASH:n ja Hengitysliiton haastattelututkimuksesta,jossa selvitettiin kansanedustajien mielipiteitä tupakoinnista, savuttomuudesta ja suomalaisesta tupakkapolitiikasta.

Erillistä haittaveroa puolsivat muita useammin SDP:n, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kansanedustajat. Eniten vastustusta oli Kokoomuksen (39 % ei kannata) ja RKP:n keskuudessa (75 % ei kannata). Haittavero jakoi myös tupakoivien ja tupakoimattomien kansanedustajien mielipiteet: tupakoimattomista erillistä haittaveroa kannatti 67 % ja tupakoivista 50 %.

Kansanedustajien mielestä tupakkateollisuuden on osallistuttava tupakoinnin aiheuttamiin sairauskulukorvauksiin. Kolme neljästä haastatellusta kansanedustajasta oli tätä mieltä. Hallituspuolueiden kansanedustajat kannattivat tupakkateollisuuden korvausvastuuta sairauskuluissa selvästi oppositiota enemmän (2 % vs. 65 %).

Kansanedustajat suhtautuivat kriittisesti myös tupakkatuotteiden verovapaaseen myyntiin, ja 61 %:n mielestä verovapaa myynti tulisi kieltää lailla. Kolmannes kannatti nykyisen käytännön jatkumista. Asiaan ei ottanut kantaa tai ei osannut sanoa yhdeksän prosenttia haastatelluista. Hallituspuolueiden kansanedustajat tukivat tupakkatuotteiden verovapaan tuonnin kieltämistä hieman oppositiota vähemmän (59 % vs. 65 %).

Tupakoinnin lopettamisen tukeminen yhteiskunnan varoin jakoi kansanedustajien mielipiteet: 59 % puolsi ajatusta, mutta melko moni (40 %) myös vastusti sitä. Siitä huolimatta kaksi kolmesta katsoi, että tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen lääkkeiden ja nikotiinivalmisteiden tulisi olla jollain tasolla sairausvakuutuskorvattavia. Vain 36 % haasteluun vastanneista kansanedustajista suhtautui korvattavuuteen täysin kielteisesti.

Kansanedustajat asennoituivat myönteisesti suomalaiseen tupakkapolitiikkaan ja lähes kaikki olivat valmiita itse edistämään savuttomuutta. Haastatellut kansanedustajat pitivät nykyistä tupakkalakia melko onnistuneena, kohtuullisena sitä piti kolmannes. Yli puolet (54 %) haastatelluista kansanedustajista lupautui omalta osaltaan varmasti edistämään suomalaista tupakkapolitiikkaa savuttomuutta kohden. Lisäksi reilu kolmannes (35 %) piti omaa edistämistään asiassa todennäköisenä.

– On hienoa, että kansanedustajat tukevat savuttomuutta ja ovat halukkaita ottamaan käyttöön jopa uusia keinoja tupakoimattomuuden tukemisessa. Jotta Suomi saataisiin savuttomaksi vuoteen 2040 mennessä, tarvitaan paljon yhteistyötä ja laaja-alaista tukea tupakoinnin lopettamispyrkimyksille, toteaa toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH ry:stä.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna lokakuussa. Yhteensä haastateltiin 80 kansanedustajaa eduskuntaryhmien voimasuhteiden ja sukupuolen mukaan kiintiöitynä. Haastattelun toteutti Taloustutkimus.