Tupakkalakiin savuttomuutta edistäviä muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön yhdenmukaiset tupakkapakkaukset, joissa ei olisi esimerkiksi logoja ja bränditunnuksia. Myös uimarannoista ja leikkikentistä kaavaillaan savuttomia, ja sisätiloja koskevat tupakointikiellot kattaisivat jatkossa uusia alueita.

Lausunnolle lähteneessä esityksessä ehdotetaan, että tupakkatuotteet ja muut vastaavat tuotteet sekä niiden pakkaukset olisivat merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan yhdenmukaisia. Esimerkiksi tupakka-askeista poistuisivat muun muassa bränditunnukset ja logot. Tupakkalaissa säädettäisiin myös savukkeiden, täyttösäiliöiden ja nikotiininesteen ulkoasua koskevista vaatimuksista.

Ehdotuksessa kiellettäisiin myös kaikkien tupakkatuotteiden maustaminen makuaineiden avulla hyvänmakuisiksi.

Tavoitteena on vaikuttaa etenkin siihen, etteivät nuoret alkaisi käyttää tupakkatuotteita tai vastaavia tuotteita. Muutoksilla vähennettäisiin tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten houkuttelevuutta ja estettäisiin käyttämästä pakkauksia markkinoinnissa.

Savuttomat alueet suojelevat terveyttä ja ympäristöä

Tupakointikieltojen laajentaminen suojaisi ihmisiä, etenkin pieniä lapsia, passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi tupakointikieltoja koskevat laajennukset vähentäisivät tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja siitä syntyviä ympäristöhaittoja.

Esityksen mukaan tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Lisäksi tupakkalaissa säädettyä sisätilan määritelmää laajennettaisiin niin, että sisätiloja koskevat tupakointikiellot kattaisivat jatkossa uusia alueita. Tupakointi olisi jatkossa kiellettyä esimerkiksi suurimmassa osassa bussikatoksia.

Ehdotuksen myötä tupakointi olisi kiellettyä myös esimerkiksi nykyistä avoimemmilla ravintoloiden terasseilla. Nykyään terasseilla tupakointi on mahdollista esimerkiksi terasseilla, joissa on katto ja kaksi seinää. Jatkossa tupakointi olisi mahdollista terasseilla, joissa on korkeintaan katto ja yksi seinä tai kaksi seinää ilman kattoa. Kielto ei koskisi kokonaan avoimia terasseja.

Lausuntoja pyydetään 7.6. mennessä

Lausuntoja tupakkalain muutoksista voi antaa 7.6.2021 saakka lausuntopalvelussa.

Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2022, mutta siihen sisältyisi useita siirtymäsäännöksiä. Tupakkapakkausten yhdenmukaistamista koskevan sääntelyn osalta laki tulisi voimaan 1.1.2023 ja sisätilan määritelmää koskeva muutos 1.1.2024.
 

Lähde
STM (26.4.2021): Ehdotus tupakkalain muutokseksi lausuntokierrokselle 7.6. saakka