Masennusta sairastavat tarvitsevat tukea tupakoinnin lopettamiseen

Tupakointi olisi tärkeää huomioida yhtenä masennusta mahdollisesti ylläpitävänä tekijänä. Masennuspotilaille tulisi tarjota yksilöllistä tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Masennuksen ja tupakkariippuvuuden välisistä yhteyksistä on saatu uutta tietoa Helsingin yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä tutkimuksessa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että tupakointi on yleisempää masennusta sairastavilla henkilöillä kuin väestössä keskimäärin. Sen sijaan tupakkariippuvuuden voimakkuuden ja masennuksen välistä yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu.

Helsingin yliopiston kaksostutkimusryhmän toteuttamassa työssä keskityttiin nimenomaan tupakointiriippuvuuden voimakkuuteen ja erilaisiin tupakointiriippuvuuden taustalla vaikuttaviin motivaatiotekijöihin.

”Kaksospareja vertaamalla pystyimme poissulkemaan perheen vaikutuksen, kuten mahdolliset tupakoinnille ja depressiolle yhteiset geneettiset alttiustekijät”, toteaa tutkimusta johtanut Tellervo Korhonen Helsingin yliopistosta.

”Masennuspotilaiden hoidossa olisi tärkeää pyrkiä huomioimaan myös tupakointi yhtenä mahdollisesti masennusta ylläpitävänä tekijänä ja tarjota mahdollisimman yksilöllistä tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tehokkaimmat tukikeinot perustuvat tupakkariippuvuuden yksilöllisten syiden ymmärtämiseen”, sanoo kaksostutkimusryhmän johtaja, professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta.

Masennus kytkeytyy nikotiininhimoon

Tutkimus perustuu yli 1400 suomalaiseen kaksoseen, jotka ovat vastanneet tupakointiin ja masennukseen liittyviin kyselyihin. Mitä vahvemmin henkilön vastaukset ilmensivät tupakkariippuvuutta, sitä todennäköisemmin hän oli masentunut. Eri riippuvuuden muodoista depressioon yhdistyivät vahvimmin fyysinen nikotiiniriippuvuus sekä automaattiset käytösmallit. Lisäksi tupakointi toimii tunteiden säätelykeinona.

”Tulostemme perusteella vaikuttaa siltä, että masentuneet henkilöt eivät polta siksi, että he pitäisivät tupakan mausta. Ennemminkin depressio näyttäisi kytkeytyvän nikotiininhimoon ja käytösmalliin, jossa esimerkiksi stressiä pyritään helpottamaan tupakoinnin avulla”, kertoo tutkimuksen toteuttanut Maarit Piirtola Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Wisconsinin ja Missourin yliopistojen kanssa.

 

Lähde
Helsingin yliopisto (25.2.2021): Voimakas tupakkariippuvuus ja masennus ovat yhteydessä toisiinsa