Koulutusryhmien erot tupakoinnissa kasvaneet

Matalasti koulutetut tupakoivat yleisemmin kuin korkeasti koulutetut, ja ero on kasvanut 1970-luvulta, selvisi Otto Ruokolaisen väitöstutkimuksesta. Tupakasta vieroitukseen panostaminen vähentäisi terveyden eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Otto Ruokolainen selvitti väitöstutkimuksessaan tupakkatuotteiden käytön sosioekonomisia eroja, tupakoinnin lopettamista ennustavia tekijöitä ja väestön suhtautumista tupakkapolitiikkaan Suomessa. Tutkimuksen aineistona olivat väestökyselyt vuodesta 1978 vuoteen 2017.

Vaikka tupakointi on vähentynyt merkittävästi 1970-luvulta, koulutusryhmien väliset erot ovat kasvaneet: matalammin koulutetut tupakoivat korkeasti koulutettuja yleisemmin.

Sama yhteys havaittiin nuorilla – ja se pätee myös nuuskan käyttöön. Ammatillisesti orientoituneet pojat käyttivät nuuskaa todennäköisemmin kuin akateemisesti orientoituneet, mutta erot olivat maltillisemmat kuin tupakoinnissa. Nuuskan käyttö kuitenkin lisääntyi selvästi vuosina 2008–2017.

”Nuuskan käyttö ammattikoulutaustaisten poikien keskuudessa kasvoi 4 prosentista 13 prosenttiin vuodesta 2008 vuoteen 2017, Ruokolainen kertoo.

Vieroitukseen panostettava

Tutkimuksen perusteella korkeasti koulutetut lopettavat tupakoinnin todennäköisemmin kuin matalasti koulutetut. Tämä on osasyy väestöryhmien välillä ilmenevään eroon tupakoinnissa.

”Terveydenhuollossa tulisi kysyä aktiivisesti tupakoinnista ja tarjota tukea sen lopettamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella eritoten matalasti koulutetut ja tupakasta vahvasti riippuvaiset hyötyisivät ammattilaisten tuesta tupakoinnin lopettamisessa”, Ruokolainen toteaa.

”Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tulevien terveyspoliittisten toimenpiteiden tulisi keskittyä paitsi vähentämään tupakkatuotteiden käyttöä myös kaventamaan sosioekonomisia eroja tupakkatuotteiden käytössä”, Ruokolainen summaa.

VTM Otto Ruokolaisen Helsingin yliopistolle tekemä väitöskirja ”Socioeconomic differences in the use of tobacco: Finnish population-based studies” on luettavissa Heldassa.

 

Lähde
Helsingin yliopisto (25.1.2021): Erot tupakkatuotteiden käytössä ovat kasvaneet väestöryhmien välillä