Paras Savuton Työpaikka 2014 kilpailu: Valtra vei voiton

Tiivis vuoropuhelu johdon ja henkilökunnan välillä sekä paneutuneisuus ja pitkäjänteisyys toivat maatalouskoneita valmistavalle suolahdessa toimivalle Valtra Oy Ab:lle voiton vuoden 2014 Paras Savuton Työpaikka kilpailussa. Toiseksi sijoittui vantaalainen ISS Palvelut, joka tarjoaa kiinteistö- ja toimitilapalveluja yrityksille. Kolmantena palkittiin Lounais-Suomessa toimiva Keskusautohalli Oy. Palkittujen joukkoon nousivat palkintotuomarin henkilökohtaisella kunniamaininnalla myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja Stora Enson Anjalankosken tehtaat. Kilpailun päätuomari, komissaari Olli Rehn palkitsi voittajat Savuton Suomi 2040 -seminaarissa Helsingissä.

Komissaari Rehn kiitti kilpailuun osallistuneiden paneutuneisuutta ja hyvää yhteistyötä johdon ja henkilökunnan välillä. Hän totesi palkintoja jakaessaan, että työpaikan savuttomuus parantaa yrityksen toiminta- ja kilpailukykyä.

─ Savuttomuus vähentää työntekijöiden sairastumisriskiä ja parantaa myös työpaikkojen fyysistä ja henkistä ilmapiiriä. Savuton työpaikka voi olla myös imagokysymys ja esimerkkinä muille alan yrityksille, hän painotti.

Toimitusjohtaja käynnisti Valtrassa savuttomuusprojektin

Kilpailun voittajaksi nousi Suolahdella toimiva Valtra, joka suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita. Yritys kuuluu AGCO-yhtymään, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden suunnittelija, valmistaja ja myyjä. Suomen tehtaan henkilömäärä on noin 1 000.

Valtra päätti lähteä parantamaan henkilöstön työkykyä kauaskantoisella ja konkreettisella projektilla. Yhtiö asetti kesällä 2012 Suolahden tehtaan tavoitteeksi savuttomuuden. Projektilla oli ylimmän johdon tuki, toimitusjohtaja antoi lähtölaukauksen. Mukaan otettiin alusta alkaen työntekijät ja luottamusmiehet. Projektia vetämään palkattiin ulkopuolinen projektipäällikkö. Savuttomuudesta tiedotettiin laajasti työntekijöiden lisäksi myös asiakkaille
ja vierailijoille.

Päätuomari Rehn mainitsi perusteluissaan jatkuvan vuoropuhelun johdon ja henkilöstön välillä, hyvän tiedottamisen ja asiasta keskustelun olleen ihailtavasti projektin keskiössä koko ajan. Yhtiön selkeää viestiä, ettei porttien sisäpuolella tupakoida, pidetään yllä jatkuvasti. Savuttomuudesta on tullut pysyvä osa Valtran toimintatapaa. Savuton Valtra -projekti on yksi osa yrityksen laajempaa terveyden edistämisen toimenpideohjelmaa.

─ Olemme panostaneet savuttomuuteen todella paljon viimeisen vuoden aikana, joten valtakunnallinen tunnustus tuntuu oikein hyvältä ja kannustaa meitä pitkäjänteisessä toiminnassamme työhyvinvoinnin parantamiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi, toimitusjohtaja Jari Rautjärvi totesi tyytyväisenä.

ISS Palvelut kannustaa henkilökuntaa positiivisella otteella savuttomuuteen

Kilpailussa toiseksi tullut ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa. Yhtiö on Suomessa kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja, joka tuottaa kiinteistö- ja toimitilapalveluja yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Henkilökuntaa on noin 12 000.

Savuton ISS -projektityöryhmä lähti pitkäjänteisesti edistämään savuttomuutta. Työryhmässä on ollut mukana henkilöstön edustajina työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä sekä henkilöstöpäälliköitä, kiinteistö- ja työsuojelupäällikkö ja työterveyshuollon edustaja.  Projektipäällikkönä on toiminut työterveyspäällikkö.

Savuttomuutta on rakennettu kolmessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen käynnistyi vuonna 2011. Vuoden 2014 alussa otettiin kolmas ja viimeinen askel, jolloin kaikkien tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden käyttö kiellettiin työaikana.

Tuomaristo kiinnitti huomiota ISS:n haasteelliseen toimialaan ja suureen henkilöstömäärään. Savuttomuustyötä on tehty pienin, mutta määrätietoisin askelin, ja työtä tehdään edelleen. ISS:n tavoitteena on edistää savuttomuutta  positiivisesti kannustamalla, mikä tarkoittaa mm. sitä, että työntekijät on pidetty hyvin ajan tasalla projektin etenemisestä ja tukimahdollisuuksista. ISS pyrkii työnantajana huolehtimaan kokonaisvaltaisesti työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Savuton ISS on osa tätä pyrkimystä.

Keskusautohalli Oy näyttää autoliikkeille uutta suuntaa

Kolmannen palkinnon kilpailussa sai Keskusautohalli Oy, neljän toimipisteen täyden palvelun autoliike, joka toimii Turussa, Raisiossa, Salossa ja Forssassa. Henkilökuntaa koko yrityksessä on 110.

Palkintotuomarin mielestä Keskusautohalli on vienyt kannustavasti, rohkeasti ja suunnitelmallisesti eteenpäin työyhteisön savuttomuutta, mikä toimii esimerkillisenä suunnannäyttäjänä muille autoliikkeille. Savuttomuus koskee yrityksen kaikkia toimipisteitä.

Johto tuki henkilökuntaa ja kannusti jo hyvissä ajoin ennen lopullista savuttomuuspäätöstä, miten päästä eroon tupakasta. Keskusautohallin tupakoimattomuudesta kerrotaan asiakkaille ulkokyltein ja rohkeutta osoittaa myös se, ettei kiinteistön alueelta löydy tuhkakuppiakaan. Tupakoimattomuus nähdään selkeästi kaikkien parempana hyvinvointina.

Kunniamaininnat HUS:lle ja Stora Enson Anjalankosken tehtaille

Päätuomari Olli Rehn ojensi erityiset kunniamainintansa Stora Enson Anjalankosken tehtaille ja HUS:lle. HUS on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta savuttomuuden ja tupakoimattomuuden edistämisessä. HUS:ssa on sisäistetty terveydenhuollon antaman esimerkin voima potilaiden ja asiakkaiden asennemuutoksessa. Asennemuutos on vaatinut ja vaatii aikaa ja tahtoa, joka ei ole hiipunut missään vaiheessa, vaikka haasteita on riittänyt.

Stora Enson Anjalakosken tehtaat on edistänyt kiitettävän kokonaisvaltaista aktiivisuutta savuttomuuden ja tupakoimattomuuden edistämisessä. Yksikkö on oman alansa edelläkävijä savuttomuuden suhteen. Henkilökuntaa on noin 550.

Savuttomuuspäätös tehtiin yhdessä ja toteutettiin henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Savuttomuusprojektin nimeksi annettiin leikkisästi ”Röökitön Ruukki”. Avoimella tiedottamisella ja kannustamalla savuttomuudesta on tullut osa normaalia työkulttuuria.

Savuton työpaikka parantaa terveyttä, jaksamista ja työhyvinvointia

Valtakunnallinen Paras Savuton Työpaikka -kilpailu on osa Savuton Suomi 2040 -hanketta. Kilpailun avulla tuetaan työpaikkojen savuttomuutta ja ponnisteluja savuttomuuden edistämiseksi. Savuton työpaikka ilmentää, että työnantaja arvostaa työntekijöitään sekä haluaa ylläpitää ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista. Taloudelliset ja työhyvinvoinnin edut hyödyttävät niin työntekijöitä kuin työnantajiakin.


Ensimmäinen valtakunnallinen Paras Savuton Työpaikka -kilpailu järjestettiin vuonna 2011.