fbpx

Tupakka – kehityksen jarru

Maailman terveysjärjestön WHO:n organisoimaa Maailman tupakatonta päivää vietetään 31. toukokuuta. Päivä keskittyy tänä vuonna siihen, miten tupakka uhkaa ja hidastaa kehitystä. Kampanjan viesti on, että tupakkateollisuus uhkaa kaikkien valtioiden kestävää kehitystä, kansalaisten terveyttä ja taloudellista hyvinvointia.

Tupakka köyhdyttää, saastuttaa ja tappaa

  • Joka vuosi kuusi miljoonaa ihmistä kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Luvun on ennustettu kasvavan kahdeksaan miljoonaan vuoteen 2030 mennessä ilman tehostettuja toimia.
  • Peräti 80 prosenttia ennenaikaisista tupakkaan liittyvistä kuolemista sattuu matalan tulotason maissa.
  • Tupakointi kuormittaa kaikkia valtioita lisääntyneiden terveyskustannusten ja heikentyneen tuottavuuden kautta.
  • Tupakan valmistus köyhdyttää ja myrkyttää viljelymaita, tuottaa jätettä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Maailman tupakattoman päivän tavoitteet vuonna 2017:

  • Tuoda esiin tupakkatuotteiden käytön, tupakkalainsäädännön ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä.
  • Rohkaista valtioita sisällyttämään tupakkasäädöksiä kansallisiin toimiinsa, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) toteuttamista.
  • Tukea jäsenvaltioita lopettamaan tupakkateollisuuden sekaantumisen politiikkaan ja luomaan edistyksellistä kansallista tupakkapolitiikkaa.
  • Kehittää ja toimeenpanna sellaisia strategioita ja suunnitelmia, joissa tupakkapolitiikka on keskeisessä asemassa.
  • Osoittaa, että jokainen meistä voi vaikuttaa kestävän, tupakattoman maailman luomiseen: olemalla aloittamatta tupakointia tai lopettamalla tupakkatuotteiden käytön.