Kirje valtioneuvostolle

Me allekirjoittajat esitämme kunnioittaen, että valtioneuvosto tekee vielä tämän hallituskauden aikana periaatepäätöksen toimenpiteistä, joiden avulla tupakointi vähenee 10 prosenttia vuodessa ja Suomi on kokonaan savuton vuoteen 2040 mennessä.

Periaatepäätöksessä on linjattava ratkaisuja, joilla:

  • Perheitä tuetaan savuttoman sukupolven kasvattamisessa, koska savuttomaan Suomeen ei voida päästä ilman, että nuoret eivät aloita tupakointia;
  • Tupakoinnin lopettamista tuetaan ja vieroitustyötä vahvistetaan, koska savuttomaan Suomeen ei voida päästä ilman, että mahdollisimman moni aikuinen lopettaa tupakoinnin;
  • Tupakointiin liittyvään sosiaaliseen eriarvoisuuteen puututaan, sillä tupakointi on merkittävin terveyserojen aiheuttaja.

Tämän kirjeen allekirjoittajat:

  • Muistuttavat, että tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttaja Suomessa. Tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee noin 6000 suomalaista vuosittain, näistä puolet työikäisinä;
  • Ovat huolissaan tupakoinnin aiheuttamasta sosiaalisen eriarvoisuuden kasvamisesta. Vähentämällä ja ehkäisemällä tupakointia lisätään terveyttä tasa-arvoisesti;
  • Vaativat, että jokaisen suomalaisen pitää tiedostaa tupakoinnin ja tupakkatuotteiden aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat ja riippuvuuden;
  • Painottavat yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden merkitystä tupakoinnin vähentämisessä, jotta luodaan mahdollisuuksia ja olosuhteita, jotka kannustavat terveyttä edistäviin valintoihin;
  • Korostavat, että kaikilla on oltava mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada tukea tupakoinnin lopettamiseen lähellä ja helposti;
  • Pitävät tärkeänä, että yhteiskunnan eri toimijat päättäjistä yrityksiin, järjestöihin ja muihin yhteisöihin ottavat tavoitteekseen ehkäistä erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukea aikuisten tupakoinnin lopettamista.

Kunnioittavasti,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, pääjohtaja Pekka Puska
Elinkeinoelämän Keskusliitto, ylilääkäri Kari Kaukinen
Elämäntapaliitto ry, toiminnanjohtaja Vertti Kiukas
Espoon kaupunki, perusturvajohtaja Juha Metso
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki
Filha ry, pääsihteeri Jan Lindgren
Folkhälsans Förbund r.f., ordförande professor Matti Klockars
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Juha Tuominen
Helsingin kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen
Helsingin tekniikan alan oppilaitos, rehtori Antti Virtanen
Hengitysliitto Heli ry, toiminnanjohtaja Pertti Paakkinen
HYKS Keuhkosairauksien klinikka, erikoislääkäri Annamari Rouhos
Iholiitto ry, toiminnanjohtaja Heikki Vaisto
Itä-Savon sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Heikki Pylkkänen
Kansaneläkelaitos, pääjohtaja Jorma Huuhtanen
Kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto, professori Jaakko Kaprio
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Markku Järvinen
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, toimitusjohtaja Hannu Pajunpää
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Jukka Puolakka
Kirkkohallitus, johtaja Marja-Leena Toivanen
Lastensuojelun keskusliitto ry, toiminnanjohtaja Mauri Upanne
Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, puheenjohtaja Arja Jääskeläinen
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Juha Mursu
Lääkäriseura Duodecim, puheenjohtaja Seppo Y.T. Junnila
Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, erikoishammaslääkäri Aira Lahtinen
Mannerheimin lastensuojeluliitto, pääsihteeri Mirjam Kalland
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Erkki Kangasniemi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Matti Lehto
Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen
SAK, asiantuntijalääkäri Kari Haring
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys ry, pääsihteeri Eeva Kuuskoski
STTK, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Työläjärvi
Suomen Apteekkariliitto, puheenjohtaja Mika Vidgren
Suomen ASH ry, toiminnanjohtaja Mervi Hara
Suomen Hammaslääkäriliitto ry, puheenjohtaja Pirkko Grönroos
Suomen Kuntaliitto, johtaja Jussi Merikallio
Suomen Osteoporoosiliitto, toiminnanjohtaja Marjut Törhönen-Paananen
Suomen Partiolaiset ry, varapuheenjohtaja Heidi Jokinen
Suomen Syöpäyhdistys ry, ylilääkäri Matti Rautalahti
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, puheenjohtaja Leila Lehtomäki
Suomen Vanhempainliitto, toiminnanjohtaja Pirjo Somerkivi
Sydänliitto ry, pääsihteeri Tor Jungman
Tampereen yliopisto, rehtori Kaija Holli
Terveyden Edistämisen Keskus, toiminnanjohtaja Janne Juvakka
Terveys-Hälsan ry, toiminnanjohtaja Kristiina Hannula
Työterveyslaitos, pääjohtaja Harri Vainio
Vaasan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Timo Koistinen