Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997-2022

Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997-2022.

Vuonna 2020 20-64-vuotiaista miehistä tupakoi 12 %, 20-64-vuotiaista naisista 11 %, 65-84-vuotiaista miehistä 9 % ja 65-84-vuotiaista naisista 5 %.

Lähde: Tupakkatilasto, THL