Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997-2020