Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997-2020

Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997-2020.

Vuonna 2020 20-64-vuotiaista miehistä tupakoi 14 %, 20-64-vuotiaista naisista 11 %, 65-84-vuotiaista miehistä 8 % ja 65-84-vuotiaista naisista 5 %.

Lähde: THL