Päivittäin tupakoivien 14-20-vuotiaiden osuudet (%) 2000-2021

Pojat: vuonna 2021 ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevista pojista tupakoi päivittäin 17 prosenttia, peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 6 prosenttia ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2 prosenttia.

Tytöt: vuonna 2021 ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevista tytöistä tupakoi päivittäin 18 prosenttia, peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 4 prosenttia ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2 prosenttia.

Lähde: Kouluterveyskysely. THL