Päivittäin tupakoivien 14-20-vuotiaiden osuudet (%) 2000-2023

Pojat: vuonna 2023 ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevista pojista tupakoi päivittäin 13 %, peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 6 % ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 2 %.

Tytöt: vuonna 2023 ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevista tytöistä tupakoi päivittäin 14 %, peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 4 % ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3 %.

Lähde: Kouluterveyskysely, THL