Tekoja terveyserojen vähentämiseksi

Tekoja terveyserojen vähentämiseksi.

Nikotiinista vieroitus kaikkien saataville.