fbpx

Varför är det bra med rökfrihet på arbetsplatsen?

Fem orsaker för arbetsgivaren:

  • Rökning är en central hälsorisk som försämrar arbetsförmågan och hälsan hos personer i arbetsför ålder, och som skulle kunna undvikas.
  • Sjukfrånvaron minskar: bland annat risken att insjukna i hjärtsjukdomar och sjukdomar i cirkulations- och andningsorgan minskar.
  • Arbetsförmågan och produktiviteten förbättras.
  • Man sparar pengar för rökning ger en tilläggskostnad på 1 500–2 000 euro per rökande anställd per år: sjukfrånvaro, kostnader för undersökning och vård av sjukdomar, sämre arbetseffektivitet samt minskad lönsamhet.
  • Rökfrihet är också en fråga om image: rökfrihet är ett bevis på att arbetsgivaren bryr sig om de anställdas arbetshälsa.

Fem orsaker för arbetstagaren:

  • Bättre hälsa, färre förkylningar och bättre sömn.
  • Den förväntade livslängden förlängs: den förväntade livslängden för en person som röker en ask per dag är ungefär tio år kortare än för en icke-rökare.
  • Konditionen förbättras och det är lättare att andas.
  • Risken att insjukna i cancer eller dö i en plötslig hjärtattack minskar.
  • Man sparar pengar: en person som rökt en ask per dag sparar då hen slutat ungefär 2 000 euro per år.

Läs också:

En hurdan arbetsplats är rökfri?