Tidsaxel

Steg för steg mot rökfrihet

Den finländska tobakslagen är en framgångshistoria utan like. I början av 1900-talet konsumerades i Finland mer tobaksprodukter än någon annanstans, i dag är situationen en helt annan.

På denna tidsaxel har man samlat några viktiga tobakspolitiska åtgärder, tack vare vilka vi har tagit stora kliv mot rökfrihet.

1920-talet

1920-talet

I Finland röks flest cigaretter i världen.

1920-talet

1940-talet

1940-talet

Den tobak som delades ut under krigen lärde männen att röka. Efter krigen rökte 76 procent av männen och 13 procent av kvinnorna.

1940-talet

1950-talet

1950-talet

1950-talet

© Lehtikuva / Seppo Saves 

1950

Wynders och Grahams undersökning om sambandet mellan rökning och lungcancer publiceras i USA.

1954

Dolls och Hills undersökning bland engelska läkare visar att rökning ökar risken för lungcancer.

1950-talet

1960-talet

1960-talet

1960-talet

© Lehtikuva 

1960

Av männen röker 58 procent och av kvinnorna 14 procent. Läkarförbundet publicerar ett ställningstagande att rökning är farligt för hälsan.

1961

Finlands riksdag godkänner en hemställningsmotion där det krävs brådskande åtgärder för att minska rökningen.

1964

Den högsta sjukvårdsmyndigheten i USA, Surgeon General, publicerar en undersökning om rökningens allvarliga hälsoeffekter.

1960-talet

1970-talet

1970-talet

1970-talet

© Lehtikuva / Vesa Klemetti (1979)

1970

I Finland röker 44 procent av männen och 16 procent av kvinnorna.

1971

Tobaksreklam i tv förbjuds.

1972

Norra Karelen-projektet startas.

1975

Regeringen lämnar ett lagförslag om minskning av rökning till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat förbud mot tobaksreklam, förbud att sälja tobaksprodukter till minderåriga, rökfria offentliga utrymmen och förbud mot rökning i kollektivtrafiken.

1976

Riksdagen godkänner lagförslaget enhälligt 13.8.1976.

1977

Lagen om inskränkande av tobaksrökning träder i kraft 1.3.1977.

1978

Förbudet mot reklam för tobaksprodukter träder i kraft.

1970-talet

1980-talet

1980-talet

1980

Av männen röker 34 procent och av kvinnorna 17 procent.

1988

Europas första rättegång baserat på produktansvar mot tobaksbolag inleds i Finland.

1980-talet

1990-talet

1990-talet

1990-talet

1990

I Finland röker 33 procent av männen och 20 procent av kvinnorna.

1991

Tobaksreklam i tv förbjuds genom EU-direktiv.

1992

Den internationella organisationen för civil luftfart ICAO godkänner ett beslut som förbjuder rökning på alla internationella flyg från 1996.

1995

Rökning på arbetsplatser förbjuds genom lagstiftning. Restauranger ingår inte i lagen. Åldersgränsen för inköp av tobak höjs från 16 till 18 år.

1990-talet

2000-talet

2000-talet

2000-talet

2000

Av de finländska männen röker 27 procent och av kvinnorna 23 procent.

 

Finlands högsta domstol förkastar talan i produktansvarsärendet: tobaksbolagen behöver inte betala ersättningar till de som insjuknat.

2001

Tobaksdirektivet (2001/37/EG) godkänns i EU. Med det får tobaksförpackningar hälsovarningar.

2003

191 av WHO:s medlemsstater godkänner tobakskonventionen (FCTC). Direktivet (2003/33/EG) om begränsning av tobaksreklam godkänns i EU.

2005

Finland ratificerar FCTC-konventionen.

2007

Restaurangerna i Finland blir rökfria, med en övergångsperiod till 2009.

2008

Före detta statsministern och riksdagens talman, Paavo Lipponen, kommer på Tobak och hälsa-dagen år 2006 med tanken om ett rökfritt Finland. En grupp inflytelserika personer inom hälsoområdet utvecklar tanken och år 2008 grundas projektet Ett rökfritt Finland 2040, som senare blir nätverket Ett rökfritt Finland 2030. Årtalet hänvisar till målåret för tobakslagen då Finland förhoppningsvis är rökfritt.

2000-talet

2010-talet

2010-talet

2010-talet

2010

Av de finländska männen röker 23 procent och av kvinnorna 16 procent. I stället för minskning av olägenheterna införs som syfte för tobakslagen att användningen av tobaksvaror i Finland ska upphöra till 2040 (s.k. Endgame-tanke).

Helsingfors hovrätt förkastar talan mot tobaksbolagen i den s.k. lättcigaretträttegången. Tobaksbolagen slipper än en gång ersättningsskyldigheter.

2012

I Finland träder förbud mot att hålla tobaksprodukter synliga på försäljningsställen i kraft.

2014

Europeiska unionen godkänner ett uppdaterat tobaksdirektiv (2014/40/EU) som innebär att tobaksförpackningar ska ha hälsovarningar i form av bild och text.

2015

Av de finländska männen röker 16 procent och av kvinnorna 12 procent.

2016

En total reform av tobakslagen träder i kraft. Syftena med tobakslagen preciseras: syftet med tobakslagen sätts till att bruket av tobaks- och nikotinprodukter i Finland ska upphöra till 2030.

2010-talet

2020-talet

2020-talet

Mentol som smakämne i tobaksprodukter förbjuds.

 

Tobaksvarufilter som innehåller plast kommer att ingå i Single-use Plastic direktivet.

 

Förenhetligande av detaljhandelsförpackningarna för tobaksproducter: tobaksförpackningarna kan inte ha för exempelt varumärkes logotyper, och de måste ha bara en färg.

 

Rökfria lekplatser och stränder.

2020-talet

2030-talet

2030-talet

När tobakslagens syfte uppnås använder mindre än fem procent av den vuxna befolkningen tobaks- eller nikotinprodukter dagligen

2030-talet