Detta gör vi

Sloganen för nätverket Ett rökfritt Finland 2030, tillsammans mot rökfrihet, berättar vad vi gör: främjar rökfrihet och nikotinfrihet som samarbete.

Nätverkets verksamhet startade år 2008 och för tillfället har det 26 medlemmar som alla främjar rökfrihet på många olika sätt också inom sin egen verksamhet. Tillsammans hörs och syns vårt budskap bättre.

Vi ordnar evenemang och temadagar (bl.a. Ett rökfritt Finland-dagen), utfärdar utlåtanden, gör ställningstaganden, utarbetar initiativ och meddelanden samt lyfter fram goda sidor med rökfrihet på andra sätt. Med vår verksamhet stöder vi målen i tobakslagen, som är att tobaks- och nikotinprodukter inte ska användas efter år 2030.

Våra strategiska riktlinjer 2020–2022:

  • Vi uppmuntrar aktiv avvänjning från tobaks- och nikotinprodukter och enkel tillgång till avvänjningstjänster.
  • Vi strävar efter att förhindra en utökad användning av nya nikotinprodukter och begränsa importen.

Vision:

Ett rökfritt Finland 2030.

Under fem procent av befolkningen i arbetsför ålder använder tobaks- och andra icke-medicinska nikotinprodukter.

I nätverket Ett rökfritt Finland medverkar:

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, Arbetshälsoinstitutet, ASH Finland, Cancerföreningen i Finland, Finlands Läkarförbund , Finlands Tandläkarförbund, Finska Läkarföreningen Duodecim, Finlands Rektorer rf., Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)ETRA-liitto ryFilha ryHengitysliitto ryHUCS Hjärt- och lungcentrum, Institutet för hälsa och välfärd THLKyrkans centralförvaltning, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelmaSOSTE Finlands social och hälsa rf, Suomen Kardiologinen Seura, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys rySuomen Sydänliitto ry, Suomen Luustoliitto, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ