fbpx

Detta gör vi

Sloganen för nätverket Ett rökfritt Finland 2030, tillsammans mot rökfrihet, berättar vad vi gör: främjar rökfrihet och nikotinfrihet som samarbete.

Nätverkets verksamhet startade år 2008 och för tillfället har det 26 medlemmar som alla främjar rökfrihet på många olika sätt också inom sin egen verksamhet. Tillsammans hörs och syns vårt budskap bättre.

Vi ordnar evenemang och temadagar (bl.a. Ett rökfritt Finland-dagen), utfärdar utlåtanden, gör ställningstaganden, utarbetar initiativ och meddelanden samt lyfter fram goda sidor med rökfrihet på andra sätt. Med vår verksamhet stöder vi målen i tobakslagen, som är att tobaks- och nikotinprodukter inte ska användas efter år 2030.

Våra strategiska riktlinjer 2023–2025

 • I vår verksamhet betonar vi nikotinfrihetens fördelar även för att nå målen om hållbar utveckling.
 • Vi framhäver förbättringen och tillgängligheten av tjänster för avvänjning från tobak och nikotinprodukter, samt de hälsomässiga och ekonomiska fördelarna som kan uppnås genom dem.
 • Vi främjar proaktiv reglering av nya tobaks- och nikotinprodukter.

År 2024

 • Vi stöder genomförandet av förslagen från arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken särskilt i följande punkterna:
  • Höjningen av åldersgränsen för att köpa tobak och nikotinprodukter till 20 år
  • Ökandet i antalet rökfria och nikotinfria omgivningar
  • Begränsningen av försäljningsställen.
 • Vi lägger stor vikt vid att förebygga att unga börjar använda nikotinprodukter.
 • Vi påverkar att högkvalitativ nikotinberoendebehandling, även för unga, blir en fast och lättillgänglig del av välfärdsområdenas tjänster.
 • Vi påverkar att proaktiv hänsyn tas till nya produkter när tobaks- och nikotinpolicyn utvecklas.

I nätverket Ett rökfritt Finland medverkar

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, Arbetshälsoinstitutet, ASH Finland, Cancerföreningen i Finland, Finlands Läkarförbund , Finlands Tandläkarförbund, Finska Läkarföreningen Duodecim, Finlands Rektorer rf., Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)ETRA-liitto ryFilha ryHengitysliitto ryHUCS Hjärt- och lungcentrum, Institutet för hälsa och välfärd THLKyrkans centralförvaltning, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelmaSOSTE Finlands social och hälsa rf, Suomen Kardiologinen Seura, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys rySuomen Sydänliitto ry, Suomen Luustoliitto, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ 

Vision

Ett rökfritt Finland 2030.

Under fem procent av befolkningen i arbetsför ålder använder tobaks- och andra icke-medicinska nikotinprodukter.