Sloganen för nätverket Ett rökfritt Finland 2030, tillsammans mot rökfrihet, berättar vad vi gör: främjar rökfrihet och nikotinfrihet som samarbete.

Nätverkets verksamhet startade år 2008 och för tillfället har det 18 medlemmar som alla främjar rökfrihet på många olika sätt också inom sin egen verksamhet. Tillsammans hörs och syns vårt budskap bättre.

Vi ordnar evenemang och temadagar (bl.a. Ett rökfritt Finland-dagen), utfärdar utlåtanden, gör ställningstaganden, utarbetar initiativ och meddelanden samt lyfter fram goda sidor med rökfrihet på andra sätt. Med vår verksamhet stöder vi målen i tobakslagen, som är att tobaks- och nikotinprodukter inte ska användas efter år 2030.

Våra strategiska riktlinjer 2017–2020:

  • Vi framställer motioner som främjar rökfrihet som stöd för beslutsfattandet.
  • Vi stärker ett positiv ställningstagande till rökfrihet.
  • Vi stärker verkställandet av tobakslagen.

Vision:

Ett rökfritt Finland 2030. Högst fem procent av befolkningen i arbetsför ålder använder tobaks- och andra icke-medicinska nikotinprodukter.

I nätverket Ett rökfritt Finland medverkar:

Allergi-, Hud- och AstmaförbundetFöreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)ETRA-liitto ryFilha ryHengitysliitto ryHUCS Hjärt- och lungcentrumPohjois-Karjalan kansanterveyden keskusKyrkans centralförvaltningLääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT)Savuton kunta -ohjelmaSOSTE Finlands social och hälsa rfFinska Läkarföreningen DuodecimASH Finland,  Suomen Keuhkolääkäriyhdistys rySuomen Sydänliitto ryCancerföreningen i FinlandSuomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESOInstitutet för hälsa och välfärd THLArbetshälsoinstitutet.