fbpx

En rökfri arbetsplats gynnar alla

Rökning är den största undvikbara hälsorisken som skadar arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder. Tobaksprodukter innehåller många giftiga ämnen som orsakar förändringar i celler och arvsmassa, vävnadsskador och många olika sjukdomar.

För hälsans, orkens och arbetshälsans skull är det viktigt att arbetsplatser främjar rökfrihet och stöder personer att sluta röka. Rökfrihet förbättrar produktiviteten och arbetsförmågan; sjukfrånvaron minskar och kostnaderna förknippade med den likaså. En rökfri arbetsplats är också ett utmärkt varumärke och en image för företag. En rökfri arbetsmiljö skyddar också dem som inte röker mot passiv rökning.

Det kan vara svårt att sluta röka på egen hand. Arbetsgivarens stöd är viktigt: Ett sätt är att besluta att arbetsplatsen är rökfri och vidareutveckla saken tillsammans med de anställda. En rökfri arbetsplats visar att arbetsgivaren uppskattar sina anställda och vill främja deras hälsa, välbefinnande och ork i arbetet.

Det mest givande har varit att enskilda anställda berättat att arbetsplatsens rökfrihet har uppmuntrat dem till att sluta röka.

Arbetarskyddschef Markku Uschanoff, Paroc Group Oy

En arbetsplats är rökfri när

  • arbetsgivaren uppmuntrar de anställda att sluta använda tobaksprodukter och andra nikotinprodukter,
  • företagshälsovården stöder de anställda att sluta använda tobaksprodukter och andra nikotinprodukter,
  • det inte används tobaksprodukter eller elcigaretter i lokaler eller på utomhusområden i enlighet med tobakslagen,
  • det i arbetsplatsens lokaler inte finns några rökrum och eventuella rökplatser på utomhusområdena har placerats så att de är mindre synliga och så att tobaksröken inte når inomhusutrymmena,
  • rökning är förbjuden under arbetstid, med undantag för de lagstadgade pauser som inbegrips i kollektivavtalen,
  • alla tillställningar på arbetsplatsen är rökfria,
  • tobaksprodukter och icke-medicinska nikotinprodukter inte säljs i lokaler som arbetsplatsen förvaltar och
  • arbetsplatsens rökfrihet visas på ett synligt sätt i arbetsplatsens lokaler, till exempel med klistermärken, och rökfriheten också nämns i arbetsplatsannonser.

Rökfrihet är viktigt också på grund av vår bransch. Renlighet och skönhet går inte ihop med tobak.

Personalchef Terhi Ahvonen, Lumene Oy

Mer information om en rökfri arbetsplats hittar du på vår webbplats – bekanta dig med den!

Material

En hurdan arbetsplats är rökfri?

Varför är det bra med rökfrihet på arbetsplatsen?