Kari Reijula

Ordförande för nätverket Ett rökfritt Finland 2030