Andelen dagliga rökare män och kvinnor enligt kön och elder, 1997-2020

Andelen dagliga rökare män och kvinnor enligt kön och elder, 1997-2020.

2020: män 20-64 14 %, kvinnor 20-64 11 %, män 65-84 8 %, kvinnor 65-84 5%.

Källa: THL