Andelen 14-20-åringar som snus dagligen 2006-2023

Andelen 14-20-åringar som snus dagligen 2006-2023

Första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter 2023: pojkar 6 %, flickor 7 %.

Elever i klasserna 8 och 9 i grunskolan 2023: pojkar 7 %, flickor 6 %.

Första och andra årets studerande i  gymnasiet 2023: pojkar 2 %, flickor 3 %.

Källa: Tobaksstatistik 2022, THL