Andelen 14-20-åringar flickor och pojkar som röker dagligen (%), 2008-2021

Andelen 14-20-åringar flickor och pojkar som röker dagligen (%), 2008-2021.

2008-2009: pojkar 21 %, flickor 17 %.

2021: pojkar 7 %, totalt 6 %, flickor 5 %.

Källa: Enkäten Hälsa i skolan, THL.