Andelen 14-20-åringar flickor och pojkar som röker dagligen (%), 2008-2023

Andelen 14-20-åringar flickor och pojkar som röker dagligen (%), 2008-2021.

2008-2009: pojkar 21 %, flickor 17 %.

2023: pojkar 6 %, totalt 5%, flickor 4 %.

Källa: Enkäten Hälsa i skolan, THL.