Andelen 14-20-åringar flickor och pojkar som röker dagligen, 2000-2021

Andelen 14-20-åringar flickor och pojkar som röker dagligen, 2000-2021.

Första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter 2021: pojkar 17 %, flickor 18 %.

Elever i klasserna 8 och 9 i grunskolan 2021: pojkar 6 %, flickor 4 %.

Första och andra årets studerande i  gymnasiet 2021: pojkar 2 %, flickor 2 %.

Källa: Enkäten Hälsa i skolan, THL.