Andelen 14-20-åringar som röker dagligen, 2000-2023

Andelen 14-20-åringar som röker dagligen, 2000-2023

Första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter 2023: pojkar 13 %, flickor 14 %.

Elever i klasserna 8 och 9 i grunskolan 2023: pojkar 6 %, flickor 4 %.

Första och andra årets studerande i  gymnasiet 2023: pojkar 2 %, flickor 3 %.

Källa: Enkäten Hälsa i skolan, THL.