Kysyimme  Savuton Suomi 2030 -verkoston jäseniltä, miksi  yhteistyö savuton Suomi 2030 -verkostossa on tärkeää ja onko Suomi savuton vuonna 2030? Näin jäsenet vastasivat.

 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:

”Verkoston jäsenillä on kaikilla selvä yhteinen tavoite, mihin olemme sitoutuneet suurella tahdolla. Sen saavuttaminen vaatii paljon toimenpiteitä lainsäädännön muutoksista asenteisiin ja aina siihen  keskeisimpään asiaan, tupakoitsijan tukeen. Yksin ei tavoitetta saavuteta.

Savuttoman Suomen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii toteutuakseen kaikki suunnitellut toimenpiteet. Osaratkaisuun ei ole syytä tyytyä. Suomalaisilla on oikeus savuttomaan ympäristöön. Uskomme vahvasti, että vuonna 2030 kaikilla on mahdollisuus elää ja kasvaa savuttomassa ympäristössä.”

 

EHYT ry:

”Yhteistyössä on voimaa. Jokainen verkostoon kuuluva järjestö tuo siihen omaan erityisosaamiseensa liittyvän näkökulman. Yhtenä useamman toimijan muodostamana rintamana pystymme olemaan tehokkaampia ja vaikuttavampia.

Tupakointi on viime vuosina vähentynyt kaikissa väestöryhmissä. Savuton Suomi 2030 -tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen määrätietoista työskentelyä. Jo tehtyjen tai meneillään olevien lainsäädäntöön ja valistukseen liittyvien toimenpiteiden rinnalle tarvitaan myös uudenlaisia toimenpiteitä. Tavoitteeseen päästään, kun kaikki toimijat sitoutuvat työskentelemään määrätietoisesti sen saavuttamiseksi.”

 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:

”Savuttomuuden eteen tarvitaan vielä työtä, koska muutokset eivät tapahdu hetkessä. Savuttomuuteen pääseminen edellyttää pysyviä muutoksia niin asenteissa, kulttuurissa, palveluissa kuin toimintatavoissakin. Pitkäjänteisellä, eri toimijatahojen välisellä yhteistyöllä tämä tavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Väestön tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi samoin kuin nuorten tupakkakokeilut ja samanaikaisesti nikotiiniriippuvuuden hoito on kehittynyt. Muun muassa näiden edistysaskeleiden ansiosta meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa savuttomuus vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin jatkossakin vastuullisen ja määrätietoisen tupakkapolitiikan harjoittamista.”

 

Suomen ASH ry:

”Savuttomuus ei ole itsestään etenevä juna, vaan sitä on ohjattava ja ruokittava. Verkostossa olemme huomanneet yhteistyön voiman: yhdessä olemme monin verroin vaikuttavampia kuin yksin.

Savuton Suomi 2030 -verkosto täyttää vuonna 2018 kymmenen vuotta. Tässä ajassa on muuttunut paljon, ja nyt voi sanoa, että savuttomuus purjehtii myötätuulessa. Silti työtä tarvitaan vielä, muun muassa vieroituksen tuen kehittämisessä on paljon tehtävää. Myös lainsäädäntöämme on kehitettävä jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnallista kehitystä ja tässä on hyödynnettävä maastamme löytyvää pitkäaikaista tupakkapolitiikan osaamista. Jos päättäjät, viranomaiset, järjestöt ja muut terveyden edistäjät tekevät voimakkaasti töitä, saavutamme tupakkalakimme tavoitteen vuoteen 2030 mennessä.”

 

Me olemme mukana:

Allergia-, Iho- ja astmaliiton logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

EHYT ry:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuille

Filha ry:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Hengitysliiton logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

HYKS-logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivulla

Kirkkohallituksen logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

DAT:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Savuton kunta -ohjelman logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Sosten logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Duodecimin logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Suomen ASH:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

SKLY:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Sydänliiton logo Savuton SUomi 2030 -verkoston sivuilla

Syöpäjärjestöt-logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

Steson logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

THL:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla

TTL:n logo Savuton Suomi 2030 -verkoston sivuilla