Savuton Suomi 2030 -verkoston slogan, yhdessä savuttomuuteen, kertoo siitä, mitä teemme: edistämme tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta yhteistyössä.

Verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2008 ja tällä hetkellä mukana on 18 jäsentä, jotka kaikki edistävät savuttomuutta myös omassa toiminnassaan monin eri tavoin. Yhdessä viestimme saa enemmän painoarvoa.

Järjestämme tilaisuuksia ja teemapäiviä (mm. Savuton Suomi -päivä), laadimme lausuntoja, kannanottoja, aloitteita ja tiedotteita sekä tuomme muuten esiin savuttomuuden myönteisiä puolia. Toiminnallamme tuemme tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Savuton Suomi 2030 -verkostossa ovat mukana:

Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryFilha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS,  KirkkohallitusLääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelma  (Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH ry, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESOTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos

Visio:

Savuton Suomi vuonna 2030. Enintään viisi prosenttia työikäisestä väestöstä käyttää tupakka- ja muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita.

Strategiset linjauksemme 2017-2020:

  • Teemme savuttomuutta edistäviä ehdotuksia päätöksenteon tueksi.
  • Vahvistamme myönteistä asennoitumista savuttomuuteen.
  • Vahvistamme tupakkalain täytäntöönpanoa.

 

Tie kohti savuttomuutta –
4 askelta:

1. Vahvistamme väestön myönteistä asennoitumista tupakoimattomuuteen.
2. Ehkäisemme nuorten tupakoinnin aloittamista.
3. Tuemme tupakkatuotteiden käytön lopettamista.
4. Vahvistamme tupakkalain täytäntöönpanoa.

Miksi yhteistyö Savuton Suomi 2030 -verkostossa on tärkeää? Jäsenet vastaavat.

Tavoitteena savuton Suomi – verkoston esittely Järjestö 100 -sivustolla