Savuton Suomi 2030 -verkoston slogan, yhdessä savuttomuuteen, kertoo siitä, mitä teemme: edistämme tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta yhteistyössä.

Verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2008 ja tällä hetkellä mukana on 19 jäsentä, jotka kaikki edistävät savuttomuutta myös omassa toiminnassaan monin eri tavoin. Yhdessä viestimme saa enemmän painoarvoa.

Järjestämme tilaisuuksia ja teemapäiviä (mm. Savuton Suomi -päivä), laadimme lausuntoja, kannanottoja, aloitteita ja tiedotteita sekä tuomme muuten esiin savuttomuuden myönteisiä puolia. Toiminnallamme tuemme tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Verkoston toiminta 2018:

  • kerromme Savuton Suomi 2030 -verkoston ja sen jäsenten 10-vuoden yhteistyön saavutuksista savuttomuuden edistämisessä
  • pidämme esillä tupakoimattomuuden positiivisia vaikutuksia sairauksien ehkäisyssä
  • vaikutamme, että tupakasta vieroituksen ja nikotiiniriippuvuuden hoidon merkitys huomioidaan terveydenhuollossa

Strategiset linjauksemme 2017-2020:

  • Teemme savuttomuutta edistäviä ehdotuksia päätöksenteon tueksi.
  • Vahvistamme myönteistä asennoitumista savuttomuuteen.
  • Vahvistamme tupakkalain täytäntöönpanoa.

Visio:

Savuton Suomi vuonna 2030. Enintään viisi prosenttia työikäisestä väestöstä käyttää tupakka- ja muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita.

Historia:

Savuton Suomi -hanke sai alkunsa silloisen eduskunnan puhemies Paavo Lipposen vuonna 2006 Lahden Tupakka ja terveys -päivillä esittämästä visiosta. Lipponen korosti puheessaan, että Suomessa tupakoinnin vähentämispolitiikasta olisi aika jo siirtyä tupakoinnin lopettamispolitiikkaan. Hän perusteli aloitetta sillä, että tupakointi on suurin yksittäinen ehkäistävissä oleva terveysriski ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Hänen mukaansa Suomi voisi olla savuton vuonna 2040.

Joukko terveysalan vaikuttajia lähti viemään visiota eteenpäin ja Savuton Suomi 2040 -verkosto aloitti työnsä vuonna 2008.  Aluksi tavoitteeksi asetettiin vuosi 2040, jolloin tupakoivien osuus aikuisväestöstä olisi korkeintaan 2 prosenttia.

Sittemmin kansallisista asiantuntijoista koostuva työryhmä totesi, että tavoite savuttomasta Suomesta on saavutettavissa jo vuonna 2030, jos jatketaan entisiä toimia ja kehitetään määrätietoisesti uusia. Tavoitevuosi 2030 otettiin mukaan vuonna 2016 uusittuun tupakkalakiin ja lain tavoitteeksi lisättiin tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Tavoite on saavutettu, jos alle 5 prosenttia aikuisväestöstä käyttää tupakka- tai muita nikotiinituotteita vuonna 2030.

Verkoston toiminta tukee tupakkalain tavoitetta. Tupakkalain tavoitteen myötä verkoston nimi muutettiin Savuton Suomi 2030 -verkostoksi.

Savuton Suomi 2030 -verkostossa ovat mukana:

Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, ETRA-liitto ry,  Filha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS,  KirkkohallitusLääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelma  (Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH ry, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESOTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos

Tie kohti savuttomuutta –
4 askelta:

1. Vahvistamme väestön myönteistä asennoitumista tupakoimattomuuteen.
2. Ehkäisemme nuorten tupakoinnin aloittamista.
3. Tuemme tupakkatuotteiden käytön lopettamista.
4. Vahvistamme tupakkalain täytäntöönpanoa.

Miksi yhteistyö Savuton Suomi 2030 -verkostossa on tärkeää? Jäsenet vastaavat.