Viisi syytä työnantajalle:

  • Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä ja terveyttä vahingoittava terveysriski, joka olisi estettävissä.
  • Sairauspoissaolot vähenevät: mm. riski sairastua sydän-, verenkierto- ja hengityselinten sairauksiin pienenee.
  • Työkyky ja tuottavuus parantuvat.
  • Rahaa säästyy, sillä tupakoinnista aiheutuu 1500-2000 euron lisäkustannus tupakoivaa työntekijää kohden vuodessa: sairauspoissaolot, sairauksien tutkimus- ja hoitokulut, työtehon lasku sekä tuottavuusmenetykset.
  • Savuttomuus on myös imagokysymys: savuttomuuden tukeminen osoittaa, että työnantaja välittää työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Viisi syytä työntekijälle:

  • Terveys kohenee, flunssat vähenevät ja unen laatu paranee.
  • Odotettavissa oleva elinikä pitenee: päivittäin askin polttavan elinajan odote on noin kymmenen vuotta lyhyempi kuin ei-tupakoijan.
  • Kunto paranee ja hengittäminen helpottuu.
  • Riski sairastua syöpään tai kuolla äkilliseen sydänkohtaukseen pienenee.
  • Rahaa säästyy: askin ennen polttanut säästää lopetettuaan n. 2000 €/v.

Katso Kari Reijulan terveiset:

Muista myös materiaalimme

Savuton työpaikka -materiaaleista saat kätevästi tietoa siitä, miten savuttomuus työpaikalla toteutetaan ja mitä hyötyä siitä työpaikalle on.

Tutustu ja tilaa!