Päivittäin tupakoiva aikuisväestö, 1978–2018
1980, miehet 34 %, naiset 17 %
2018, miehet 14 %, naiset 10 %

Lähde: THL. Tupakkatilasto 2018. Tilastoraportti 44/2019