Tupakasta vieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa

Tupakkatuotteiden käytön ehkäisy ja riippuvuuden hoito ovat keskeinen osa terveydenhuoltoa. Tupakasta vieroituksen laatukriteerit on laadittu helpottamaan tupakasta vieroitusta terveydenhuollon organisaatioissa.

Laatukriteereillä arvioidaan, miten tupakoitsijoiden ja muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttäjien tunnistaminen toteutuvat sekä riippuvuutta ja vieroitushoitoa terveydenhuollossa. Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluessa sote-uudistuksen voimaantulosta laatukriteerit on hyväksytty kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa, vuosittaiset auditoinnit ovat käytössä ja sairaaloiden ulkoinen arviointiprosessi on käynnistetty.

Laatukriteerit on laadittu Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto -verkoston ohjeiden ja suomalaisen Käypä hoito -suosituksen pohjalta.

Tutustu laatukriteereihin:

Tupakasta vieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa (PDF)

Kvalitetskriterier för rökavvänjning inom hälsö- och sjukvården (PDF)

Abstract in English:

Quality criteria for the Finnish health care organizations (PDF)

Savuttomuuden edistäminen on osa Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n toimintaa. Yhdistyksen alaisuudessa toimii Suomen savuton terveydenhuolto -verkosto, jonka tavoitteena on edistää sairaaloiden ja muiden organisaatioiden terveellisyyttä ja viihtyisyyttä tukemalla systemaattisesti työntekijöiden, potilaiden, asiakkaiden ja vierailijoiden tupakoinnin vähentämisestä ja lopettamisesta. Lisätietoja: STESO