Tupakasta vieroitus toimivaksi – Ammattilaiset avainasemassa 10.5.2011

Laaja joukko terveydenhuollon vaikuttajatahoja kehotti nyt ensimmäistä kertaa yhdessä terveydenhuollon ammattilaisia tehokkaisiin toimiin tupakasta vieroituksen tukemiseksi. Vieroituksen täytyy olla osa jokaisen tupakoivan potilaan hoitoa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja tuen on oltava kaikissa kunnissa jokaisen tupakoijan ulottuvilla, kehotettiin Savuton Suomi 2040 -seminaarissa.

Tilaisuudessa puhunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska sanoi, että ammattilaisten erityinen tuki auttaa tupakoitsijoita pääsemään onnistuneesti eroon tupakasta. Tupakointi on vähentynyt Suomessa, joten nyt on tärkeää auttaa vielä tupakoivia lopettamaan. Heillä on usein keskimääräistä voimakkaampi nikotiiniriippuvuus. -Ammattilaisten antaman tuen tuloksena tupakkataudit vähenevät ja suomalaisten terveyserot kaventuvat, Puska sanoi.

Terveydenhuollon ammattilaisia kehottivat talkoisiin sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Tehy ja Suomen Terveydenhoitajaliitto yhteisessä kirjeessään. Se lähettiin kaikille Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien hallituksille, terveyskuntayhtymien hallituksille ja kunnanhallituksille.

Tilaisuudessa Paras Savuton Työpaikka -kilpailun voittajat palkinnut professori Esa Saarinen totesi, että suurin osa tupakoijista on huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan terveyteensä ja haluaisi lopettaa.

– Ihmisen on kuitenkin hyvin vaikeaa tehdä muutoksia elämässään. Tutkimusten mukaan omin avuin tupakoinnin lopettaneista vain 5 % on pysynyt vuoden kuluttua tupakoimattomana.

Yhteisö yksilön avuksi

– Asian ydin on siinä, että jos tukea ei saada toisilta, jopa kolmannes epäonnistuu päätöksessä pysymisessä, Saarinen totesi. Yleinen elämänkokemus ja tutkimustulokset vahvistavat, että vertaistuki ja toisten kannustaminen ovat keskeisiä vaikutusvoimia yksilötason muutoksia toteutettaessa.

– Tupakoinnin lopettamisessa ja savuttomissa työyhteisöissä siirretään perspektiiviä yksilöstä yhteisöön, tavalla, joka on samalla yksilön pidemmän aikavälin etujen mukaista.

– Hyvän yhteisöelämän kehys edellyttää, että ihminen voi elää elämäänsä ilman että toiset vahingoittavat häntä. Yhteisön idea on auttaa yksilöä elämään parempaa elämää kuin mitä yksin olisi mahdollista. Tämä tarkoittaa myös sopeutumista toisten oikeuksiin, joihin kuuluu oikeus savuttomaan ympäristöön.

Sosiaali- ja terveysministeriössä järjestetyn seminaarin tarkoitus oli saada aikaan konkreettisia toimia tupakasta vieroituksen toimiviksi käytännöiksi. Seminaari kuuluu osaltaan Savuton Suomi 2040-hankkeeseen, jonka tavoitteena on saada tupakkatuotteiden käyttö loppumaan Suomessa vuoteen 2040 mennessä. Hankkeen taustalla on laaja joukko terveysalan vaikuttajatahoja ja puheenjohtaja on professori Kari Reijula Työterveyslaitokselta.