Savuton nuori savuttomassa kunnassa 8.5.2012

Helsingissä järjestetty Savuton ja terve nuori savuttomassa kunnassa -kutsuvierasseminaari kokosi yhteen 160 alan asiantuntijaa pohtimaan uusia ja ennakkoluulottomia ideoita kuntapäättäjille siitä, miten jokainen kunta voi päästä savuttomuuteen. Lisäksi arvioitiin, mitä savuttomuuden kulttuuri merkitsisi kuntatasolla ja mitkä käytännön asiat ovat tyypillisiä savuttomissa kunnissa.
Tavoite tupakoinnin loppumisesta Suomessa vuoteen 2040 mennessä ei toteudu, ellei tupakoinnin lopettamisen tuki tehostu nykyisestä ja nuorten tupakoinnin aloittamista saada estettyä tavalla tai toisella. − Tämä tilaisuus etsii uusia vaihtoehtoja lasten ja nuorten maailmaan, jotta heidän mielenkiintonsa suuntautuisi tupakoinnin ja toimettomuuden sijaan johonkin muuhun ja kiinnostavaan, totesi avauspuheenvuorossaan Savuton Suomi 2040 -verkoston puheenjohtaja, professori Kari Reijula.

Savuttomat yhteisöt tukevat vahvasti nuorten tupakoimattomuutta. Kari Reijula (kuvassa) penäsi myös ratkaisuja asennemuutoksen aikaansaamiseksi kunnissa ja kyläyhteisöissä.
− Näiden ratkaisujen tulee tukea lasten ja nuorten omaa tahtoa ja päätäntävaltaa itseään koskevissa asioissa. Erityisesti tämä koskee harrastustoimintaa, kokoontumista ja nuorten itsensä tärkeinä pitämiä asioita.
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki toi valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kertoi lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja siitä, miten sitä pitäisi parantaa. Kunnissa tehdystä työstä saatiin esimerkit Lappeenrannasta, Järvi-Pohjanmaalta ja Helsingin Klaarista.

Ryhmätyössä rakennettiin Innovaatiogalleriaa

Seminaariyleisö sai kääriä hihansa ja ryhtyä töihin.  Näyttelijä Antti Timosen johdolla rakennettiin innovatiivista työkalupakkia, johon ideoitiin erilaisia uusia ratkaisumalleja lasten ja nuorten savuttomuuden kehittämiseksi. Innovaatiogalleria on tarkoitus antaa toimijoille avuksi heidän omaa savuttomuustyötään varten ja sitä voidaan täydentää. Jatkossa Savuton Suomi 2040 hankkeen puolesta on tarkoitus seurata kehitystä ja tukea toimijoiden työtä monipuolisesti.

Kunnan rooli keskeinen terveydessä

Kunnalla on vanhempien ja perheen ohella parhaat mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten tupakoimattomuutta ja terveyttä. Kunnan hallintokunnat tuottavat palveluita lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Niiden työntekijät kohtaavat päivittäin eri yhteyksissä lähes jokaisen kunnassa asuvan lapsen ja nuoren. Kunta muodostaa lasten ja nuorten elinympäristön. Kunta tarjoaa tavallisesti peruspuitteet alueellaan toimiville järjestöille ja tukee taloudellisesti niiden toimintaa. Kuntien lakisääteisenä velvollisuutena on turvata lapsille ja nuorille savuttomia elinympäristöjä.

Ideapankki

Toukokuussa 2012 järjestetyn Savuton Suomi 2040 -seminaarin aiheena oli ” Savuton ja terve nuori savuttomassa kunnassa”. Seminaarin ideariihessä osanottajat miettivät, miten voisimme yhdessä tukea nuorten savuttomuutta ja terveyttä ja auttaa erityisesti kunnissa tehtävää työtä. Ideariihestä alkoi Ideapankin kehittely.

Tälle sivulle olemme avanneet kaikille avoimen Savuton Suomi -ideapankin, johon kokoamme jatkossa hyviä käytäntöjä ja toimenpide-ehdotuksia. Toivomme niistä olevan hyötyä niin kuntatoimijoille kuin kaikille, jotka tekevät töitä lasten ja nuorten parissa heidän hyvinvointinsa parantamiseksi.

Tule mukaan talkoisiin, rakennetaan yhdessä savuton elinympäristö! Ideoi, kerro hyvistä käytännöistä ja toimenpiteistä. Lähetä vastauksesi tämän lomakkeen kautta.