Tätä teemme

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen noin 4300 kuolemaa Suomessa vuosittain. Tupakointi onkin merkittävin ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttaja.

Savuton Suomi 2030 -verkoston tavoite on tupakaton Suomi.

  • Savuton Suomi -päivä järjestettiin ensimmäistä kertaa 31.5.2016. Teemana oli Kiitos tupakkalaki! Lue lisää.
  • Savuton Suomi -seminaareissa käsitellään ajankohtaisia tupakkatuotteiden käyttöön ja tupakkapolitiikkaan liittyviä aiheita. Lue lisää.
  • Savuton Suomi 2030 -verkoston asiantuntijat kokoavat tutkimustietoa päätöksenteon tueksi ja pitävät esillä mm. tupakkavieroituksen merkitystä sairauksien hoidossa. Verkosto on ollut mukana laatimassa mm. Tupakkapolitiikan uusi aika -raporttia. Siinä esitellään keinoja, joilla Suomi etenee kohti tupakattomuutta. Työryhmä uskoo, että sen tekemien ehdotusten avulla on mahdollista päästä tupakattomaan Suomeen jo vuonna 2030.

Lisätietoja Tupakkapolitiikan uusi aika -raportista. 


Savuton Suomi 2030 -verkoston strategiset linjaukset 2017-2020


Tie kohti savuttomuutta – 4 askelta:

1. Vahvistamme väestön myönteistä asennoitumista tupakoimattomuuteen.
2. Ehkäisemme nuorten tupakoinnin aloittamista.
3. Tuemme tupakkatuotteiden käytön lopettamista.
4. Vahvistamme tupakkalain täytäntöönpanoa.


Savuton Suomi 2030 -verkoston jäsenet:

Allergia- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Filha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Kirkkohallitus, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctors Against Tobacco DAT), Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -projekti (Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH ry, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

Verkostoa koordinoi Suomen ASH ry ja sen toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla.