Ett rökfritt Finland 2030

Ett rökfritt Finland 2030 -nätverkets målsättnig är ett rökfritt Finland senast år 2030.


En ny broschyr sporrar arbetsplatser för att bli rökfria

Varför en rökfri arbetsplats? Hur genomförs en rökfri arbetsplats? Ny rökfri arbetsplats – en del av arbetshälsan -guide ger tipser hur arbetsplats kan bli rökfri. Läs mer (pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tack tobakslagen!

Finlands tobakslag fyllt 40 år i fjol. För att fira detta arrangerades Ett rökfritt Finland -dagen för första gången. Läs mer.

 

 

 

 

 


Ett rökfritt Finland 2030 -nätverk:

Allergi- och Astmaförbundet rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Filha ry, Andningsförbundet rf, HNS Hjärt- och lungcentrum HUCS, Kyrkostyrelsen, Läkare mot tobak-nätverket (Doctors Against Tobacco DAT), Norra Karelens folkhälsocentrum, En rökfri kommun-projektet (Savon Sydänpiiri ry), Finlands social och hälsa rf, Finska Läkarföreningen  Duodecim, Finlands ASH rf, Finland Lungläkarforbund  rf, Finlands Hjärtförbund rf, Cancerföreningen i Finland rf, Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf STESO, Institutet för hälsa och välfärd samt Arbetshälsoinstitutet.