Tupakka – kehityksen jarru

Maailman terveysjärjestön WHO:n organisoimaa Maailman tupakatonta päivää vietetään 31. toukokuuta. Päivä keskittyy tänä vuonna siihen, miten tupakka uhkaa ja hidastaa kehitystä. Kampanjan viesti on, että tupakkateollisuus uhkaa kaikkien valtioiden kestävää kehitystä, kansalaisten terveyttä ja taloudellista hyvinvointia.

Maailman tupakattoman päivän tavoitteet vuonna 2017:

  • Tuoda esiin tupakkatuotteiden käytön, tupakkalainsäädännön ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä.
  • Rohkaista valtioita sisällyttämään tupakkasäädöksiä kansallisiin toimiinsa, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) toteuttamista.
  • Tukea jäsenvaltioita lopettamaan tupakkateollisuuden sekaantumisen politiikkaan ja luomaan edistyksellistä kansallista tupakkapolitiikkaa.
  • Kehittää ja toimeenpanna sellaisia strategioita ja suunnitelmia, joissa tupakkapolitiikka on keskeisessä asemassa.
  • Osoittaa, että jokainen meistä voi vaikuttaa kestävän, tupakattoman maailman luomiseen: olemalla aloittamatta tupakointia tai lopettamalla tupakkatuotteiden käytön.

 

Lisätietoja Maailman tupakattomasta päivästä