Savuton Suomi 2040 -hanke

Savuton Suomi 2040 on yhteistyöhanke, joka nivoo yhteen toimijoita, jotka haluavat edistää tupakkalain tavoitetta tupakattomasta Suomesta.

Hankkeen avulla pyritään saamaan aikaan ja edistämään savuttomuutta tukevia konkreettisia toimenpiteitä ja tuomaan savuttomuutta esille positiivisella tavalla.  Savuton Suomi 2040 – hanketta hallinnoi Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health).

Tavoite

Savuton Suomi 2040/2030, jolloin tupakkatuotteita käyttäviä on 0-2 %. Tällöin tupakkalain tavoite tupakkatuotteiden käytön loppumisesta toteutuu.

Strategia

*   Jokaisen suomalaisen pitää tiedostaa tupakoinnin ja tupakkatuotteiden aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat ja riippuvuus.
*   Yhteiskuntapoliittisilla toimenpiteillä tulee luoda mahdollisuuksia ja olosuhteita, jotka kannustavat terveyttä edistäviin valintoihin.
*   Toimijoiden päättäjistä yrityksiin, järjestöihin ja yhteisöihin tulee ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukea tupakoinnin lopettamista.

Verkostossa mukana:

Allergia- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Filha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Kirkkohallitus, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (Doctor Against Tobacco DAT), Savuton kunta -hanke  (Pohjois-Savon Sydänpiiri ry), SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen ASH ry, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.